Ta witryna ma ograniczone wsparcie dla Twojej przeglądarki. Zalecamy przejście na Edge, Chrome, Safari lub Firefox.

ZAMÓWIONE PRZED 22:30, DOSTARCZONE JUTRO

ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ Z KLARNĄ

DWA LATA GWARANCJI

Warunki usługi

PRZEGLĄD

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez ASTOS Watches. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do zegarków ASTOS. ASTOS Watches oferuje tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny, użytkownikowi, pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków, zasad i uwag podanych tutaj.Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując cokolwiek od nas, uczestniczysz w naszej „Usłudze” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad wymienione w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarką, dostawcą, klientem, sprzedawcą i/lub twórcą treści.Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz wchodzić na stronę ani korzystać z żadnych usług. Jeżeli niniejsze Warunki są uważane za ofertę, ich akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków.Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również podlegają Regulaminowi. Z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Jeśli nadal korzystasz z witryny lub odwiedzasz ją po opublikowaniu zmian, akceptujesz te zmiany.Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Zapewniają nam internetową platformę e-commerce, za pomocą której możemy sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.CZĘŚĆ 1 - WARUNKI ZAKUPÓW ONLINE

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że osiągnąłeś co najmniej wiek pełnoletności w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś osobą pełnoletnią w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i że udzieliłeś nam pozwolenia na zezwól na korzystanie z tej witryny osobom niepełnoletnim, które są od Ciebie zależne.

Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów i nie możesz naruszać żadnych praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich) podczas korzystania z Usługi.

Nie wolno przekazywać żadnych robaków, wirusów ani żadnego innego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.ARTYKUŁ 2 - OGÓLNE WARUNKI I WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i mogą obejmować (a) transmisję w różnych sieciach; oraz b) zmiany mające na celu spełnienie i dostosowanie do wymagań technicznych przyłączania sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transmisji w sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DANE SPÓŁKINazwa firmy: Bravo Holding B.V.

Adres: Koetsierbaan 189 1315 SN

Numer Izby Handlowej: 76066517

Numer VAT: NL860495450B01SEKCJA 4 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych informacji i nie należy na nich polegać jako jedynej podstawie do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub aktualnymi źródłami informacji. Poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i mają wyłącznie charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.SEKCJA 5 - ZMIANY USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części lub zawartości) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.SEKCJA 6 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem witryny internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i mogą zostać zwrócone lub wymienione wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i wizerunki naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że odwzorowanie kolorów na monitorze komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, ograniczyć sprzedaż naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta na jakikolwiek produkt lub usługę na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów, które kupujesz lub uzyskujesz, spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.SEKCJA 7 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONT

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą dotyczyć zamówień złożonych przez lub pod tym samym kontem klienta, kartą kredytową i/lub zamówień z tym samym adresem rozliczeniowym i/lub wysyłkowym. W przypadku, gdy zmienimy lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w zamówieniu. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.Wyrażasz zgodę na podawanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.Zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów, aby uzyskać więcej informacji.SEKCJA 8 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli ani danych wejściowych.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „tak jak są” i „w miarę dostępności” bez żadnej gwarancji, reprezentacji lub jakiegokolwiek warunku i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub w związku z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania. Musisz upewnić się, że znasz i zgadzasz się z warunkami, na których narzędzia są oferowane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom świadczenia usług.SEKCJA 9 - ŁĄCZA DO OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich.

Linki osób trzecich w tej witrynie mogą kierować do witryn osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie udzielamy żadnej gwarancji, odpowiedzialności ani odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe jakiejkolwiek strony trzeciej ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi jakiejkolwiek strony trzeciej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody w związku z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku ze stronami internetowymi osób trzecich. Dokładnie przejrzyj i zrozum zasady i praktyki strony trzeciej przed zawarciem transakcji.

Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.SEKCJA 10 — KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, INFORMACJE ZWROTNE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę wyślesz określone Zgłoszenia (na przykład zgłoszenia do konkursu) lub bez naszej prośby, wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób ( zbiorczo „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym czasie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać przesłane do nas komentarze na dowolnym nośniku. Nie jesteśmy i nie jesteśmy zobowiązani (1) do zachowania poufności wszelkich komentarzy; (2) uiścić opłatę za komentarze; lub (3) odpowiadać na komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do źródła swoich komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze publikowane przez Ciebie lub osoby trzecie.SEKCJA 11 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Zobacz naszą politykę prywatności.SEKCJA 12 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu na naszej stronie lub w Usłudze mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są nieprawidłowe, w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odnowienia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazanie, że jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.SEKCJA 13 - ZABRONIONE UŻYCIE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniać innych do popełnienia lub uczestniczenia w jakimkolwiek czynie niezgodnym z prawem; (c) naruszać jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych rozporządzeń, zasad, przepisów lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub naruszać naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, zniesławiania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) dostarczać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać lub przesyłać wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który wpłynie lub może wpłynąć na funkcjonalność lub działanie Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu; (h) zbierać lub śledzić dane osobowe innych osób; (i) za spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; j) do celów obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu ingerowania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.ARTYKUŁ 14 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów

będzie.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, są dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że możemy od czasu do czasu usuwać usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz z Usługi lub nie możesz z niej korzystać, całkowicie na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (o ile nie zostało to wyraźnie określone przez nas) dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani jakichkolwiek warunków. wyraźne lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

W żadnym wypadku ASTOS Watches, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe odszkodowania dowolnego rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub inne podobne szkody wynikające z umowy, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej, wynikające z korzystania z usługi lub produktów uzyskanych za pośrednictwem usługi lub w przypadku jakichkolwiek innych roszczeń w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi wszelkich błędów lub pominięć w treści lub jakichkolwiek strat lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z korzystania z usługi d lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli zostałeś poinformowany o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność w tych stanach lub jurysdykcjach jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.ARTYKUŁ 15 - GWARANCJA

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami ASTOS Watches i naszych spółek macierzystych, spółek zależnych, stowarzyszonych, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, w tym uzasadnionych honoraria adwokackie, wniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, do których się odwołujesz, lub Twojego naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw jakiejkolwiek strony trzeciej.ARTYKUŁ 16 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie ustalenie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.ARTYKUŁ 17 - ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.

Jeśli w naszym wyłącznym osądzie zawiodłeś lub podejrzewamy, że nie przestrzegałeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do wraz z datą wypowiedzenia; i/lub odpowiednio możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).ARTYKUŁ 18 - CAŁA UMOWA

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Usługą stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje , ustnie lub pisemnie, między Tobą a nami (w tym między innymi wcześniejsze wersje)

Regulaminu).

Niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie mogą być interpretowane na niekorzyść autora.ARTYKUŁ 19 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Państwu Usługi, podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem holenderskim.ARTYKUŁ 20 - ZMIANY WARUNKÓW USŁUG

Z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.SEKCJA 21 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy kierować do nas na adres support@astoswatches.com.


ARTYKUŁ 22 - ZWROTY W OKRESACH SPRZEDAŻY


W ramach promocji rabatowych Astos zastrzega sobie prawo do wydawania voucherów przy zwrocie produktu. Oczywiście zachowujesz komfort 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy i możesz w tym czasie zwrócić swój produkt, niezależnie od warunków zwrotu.


Voucher otrzymasz e-mailem w ciągu 14 dni od zwrotu.

Wózek

Nie ma więcej produktów dostępnych do zakupu

Twój koszyk jest obecnie pusty.